Hankekonsultointi / Projektkonsultering

Hankekonsultointia

Tarjoan hankekonsultointia kunnille, yrityksille, yhdistyksille ja yksityisille toimijoille. Palvelukokonaisuuteen voidaan sisällyttää seuraavia osa-alueita:

–        Ideointi

–        Rahoituslähteiden etsiminen

–        Rahoittajatapaamiset

–        Hankkeen budjetointi

–        Hankkeen kirjoittaminen

–        Hanketekstien kääntäminen suomi-ruotsi-suomi

–        Hakupapereiden täyttäminen

–        Seuranta ja raportointi

–        Lehdistötiedotteet ja –tilaisuudet

Toimin yrityksen www.lilith.fi kautta tuntipalkkioperiaatteella tai sovittaessa kokonaisveloituksella. Asiakas vastaa hankkeen käytännön toteutuksesta sekä lainmukaisesta hankebyrokratiasta ja aikatauluista.
Omat erityisosaamisalueeni liittyvät erilaisiin kehittämishankkeisiin ja yhdistystoimintaan. Tunnen hyvin kulttuurialaa sekä elintarvikealaa ja perehdyn tarvittaessa asiakkaan toimeksiantoalaan omalla ajallani.
Ystävällisin hanketerveisin, Mia Aitokari, mia.aitokari@gmail.com, puh. 040-5504402

Projektkonsultering

Jag erbjuder projektkonsultering till kommuner, företag, föreningar och privata aktörer. Följande serviceformer kan inkluderas i servicepaketet:

–        Brainstorming, idésökning

–        Sökning av finansieringskällor

–        Möten med finansiärer

–        Budgetering av projekt

–        Skrivning av projektplan

–        Översättning av projekttexter svenska-finska-svenska

–        Ifyllning av projektansökan

–        Uppföljning och rapportering

–        Pressmeddelanden och pressinfon

Jag erbjuder servicen via företaget www.lilith.fi på timersättningsbasis eller enligt skild överenskommelse med en helhetsdebitering. Kunden ansvarar för det praktiska genomförandet och den lagstadgade projektbyråkratin samt tidtabellerna.
Mina specialgebit tangerar utvecklingsprojekt och föreningsverksamhet. Jag har bra kännedom om kultursektorn samt om livsmedelssektorn och vid behov bekantar jag mig med kundens uppdragsområde på egen tid.
Med en vänlig projekthälsning, Mia Aitokari, mia.aitokari@gmail.com, tel. 040-5504402