Muinaisjäännökset – Fornlämningar

Tilallamme sijaitsevat suojellut muinaisjäännökset asutuksesta. Esittelemme niitä kiinnostuneille pyynnöstä.

Muinaisjäännökset metsässä - Fornlämningar i skogen

På gården finns skyddade fornlämningar från bosättning. Vi förevisar dem till intresserade enligt förfrågan.