Muinaisjäännökset – Fornlämningar

Tilallamme sijaitsevat suojellut muinaisjäännökset asutuksesta. Esittelemme niitä kiinnostuneille pyynnöstä.
Täältä voit lukea kohteen tietoja.

Muinaisjäännökset metsässä – Fornlämningar i skogen

På gården finns skyddade fornlämningar från bosättning. Vi förevisar dem till intresserade enligt förfrågan. Här kan du läsa mera om objektet.