HISTORIA

Wildemansgårdin tuulimylly (1896) - Väderkvarnen (1896) på Wildemansgård

Wildemansgårdilla on pitkä historia. Tiedetään että jo 1200-luvulla tilamme paikalla on ollut asutusta. 1300-luvulla tila tunnettiin nimellä Gammelby tai Gammelgård. Lillen suku, joka asettui Isnäsiin 1500-luvulla, aateloitiin 1600-luvulla, jolloin tilamme sai ensimmäisenä Pernajassa säterikartanon oikeudet ja nykyisen nimensä Wildemansgård aateloidun suvun Wildemanien mukaan.

Arvid Tönnesson Wildeman (n. 1560-4.4.1617) oli mahtava mies. Hän toimi kuningas Juhana III käskynhaltijana ja amiraalina sekä mm. Viipurin linnan ylipäällikkönä.

Wildemansgård har en lång historia. Man vet att det har funnits bosättning på denna plats redan på 1200-talet. På 1300-talet kände man gården vid namnet Gammelby eller Gammelgård. Ätten Lille, som bosatte sig i Isnäs på 1500-talet, adlades på 1600-talet, då vår gård som den första i pernå fick säterirättigheter och det nuvarande namnet Wildemansgård enligt det adlade namnet Wildeman.

Arvid Tönnesson Wildeman (ca. 1560-4.4.1617) var en mäktig man. Han verkade som ståthållare för konung Johan III och som amiral och bl.a. som överbefälhavare för Viborg slott. 

Wildemansgård 1783